fredag 5. april 2013

my milkshake brings all the boys to the yard.

 photo Milkshake_board1_zps3ce06039.gif

Dette er et eksempel på hva jeg lærer på skolen. Lol.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar